Innovativt mindset


Innovation er et ofte brugt begreb, men få har hold på det. Dette innovationskursus giver dig et innovativtmindset. Innovativtmindset er for dig, der som innovationsmedarbejder gerne vil have styr på innovationsbegrebet og gøre dine innovative kompetencer aktive, det vil sige at du associere, udspørger, observere, netværker og eksperimeter med henblik på at skabe mere innovation og bidrage aktivt til innovation, når der er gang i innovationsprojekter i din virksomhed.

Formålet med kurset ”Innovationsmindset – kom godt i gang” er at give dig de konkrete redskaber og metoder som gør, at du kan være en aktiv innovationsmedarbejder – hver dag. For det er i dag veldokumenteret at virksomheder, som er innovative tjener mere, lever længere og har gladere medarbejder.

Kurset giver dig:
 • Styr på innovationsverdenens begreber
 • Viden om hvordan du til strukturer en innovativ proces
 • Redskaber og metoder til de enkelte elementer i innovationsprocessen
 • En præsentation af de forskellige teoretiske tilgang
 • Masser af innovationsøvelser
 • Viden om hvordan du kommunikere innovative processer

 • Resultatet er, at du bliver bevidst om, hvad innovation kan, og hvorfor du skal bruge innovation. Samt viden om, hvordan du med dine kompetencer kan bidrage til innovation i praksis. Du bliver endnu bedre til at sætte dine egne kompetencer i spil i innovationsprocessen til gavn for dig og din virksomhed.

  Varighed og struktur


  Kurset er 6 moduler (3x2 dage) + ½ dag til den afsluttende opgave samt 18 timers forberedelse, 2 timers individuel innovationscaoching/læringssamtale, som aftales fra gang til gang.

  Vi afholder også interne kurser og workshops på din arbejdsplads eller i din virksomhed som er tilpasset jeres særlige ønsker og behov i forhold til tid og indhold.

  Egen opgave

   

  Undervejs på kursuset arbejder vi med en konkret innovationsopgave fra din daglig dag, forberedelsen af et oplæg til dit team, en workshop eller andet som kan bringe din læring i spil på din arbejdsplads.

  Kursus start

  19. januar 2016

  5. september 2016


  Sted:

  København

  Danmark


  Praktisk Info
  som PDF: