Intro til innovation


Innovation er et ofte brugt begreb, men få har hold på det. Dette innovationskursus er for dig, der som innovationsmedarbejder gerne vil have styr på innovationsbegrebet og kunne bidrage aktivt til innovation, når der er gang i innovationsprojekter i din virksomhed. Formålet med kurset ”Innovationsmindset – kom godt i gang” er at give dig de konkrete redskaber og metoder som gør, at du kan være en aktiv innovationsmedarbejder. 

Kurset giver dig:

 • Styr på innovationsverdenens begreber
 • Viden om hvordan du til strukturer en innovativ proces
 • Redskaber og metoder til de enkelte elementer i innovationsprocessen
 • En præsentation af de forskellige teoretiske tilgange
 • Masser af innovationsøvelser
 • Viden om hvordan du kommunikere innovative processer

 • Resultatet er, at du bliver bevidst om, hvad innovation kan, og hvorfor du skal bruge innovation. Samt viden om, hvordan du med dine kompetencer kan bidrage til innovation i praksis. Du bliver endnu bedre til at sætte dine egne kompetencer i spil i innovationsprocessen til gavn for dig og din virksomhed. 

  Kursusforløbet veksler mellem undervisning i innovationsteori, workshop, deltagelse i innovationsaktiviteter og sparring om arbejdet med innovation i egen virksomhed. Du lærer at gøre innovation til et praktisk begreb, hvor du kan spotte innovationspotentiale og gøre problemer til udfordringer, som kan løses. 


  Varighed og struktur


  Kurset er 6 moduler (3x2 dage) + ½ dag til den afsluttende opgave samt 18 timers forberedelse, 2 timers individuel innovationscaoching/læringssamtale, som aftales fra gang til gang.

  Vi afholder også interne kurser og workshops på din arbejdsplads eller i din virksomhed som er tilpasset jeres særlige ønsker og behov i forhold til tid og indhold.

  Egen opgave

  Undervejs på kursuset arbejder vi med en konkret innovationsopgave fra din arbejdsplads, forberedelsen af et oplæg til dit team, en workshop på din arbejdsplads eller andet som kan bringe din læring i spil på din arbejdsplads.


  kursus start:

  Tors/fredag i uge 22

  Ons/torsdag i uge 45  Sted:

  Onkel Dannys Plads
  København V


  Praktisk Info: